Projectes

Una investigació no acaba mai. S’abandona

PI ERC-Consolidator Grant: Visual Trust. Reliability, accountability and forgery in scientific, religious and social images (ERCEA, 2021-2026).
www.visualtrust.ub.edu
https://cordis.europa.eu/project/id/101002897

Comunicación indígena y patrominio cultural en Latinoamérica: Conservación, Revitalización y creatividad. Ministerio de Economía y Competitividad [PGC2018-095841-B-I00]. 2019-2021. Member of the research team (IP: Gemma Orobitg).

Religiosity in Guinea Bissau. The Balanta case. University of Oxford. 2017-2019. Membre de l’equip de recerca (IP: Ramon Sarró).

 

Apropiacions i resignificacions de la imatge de la Verge de Monsterrat a Catalunya i al món. Un estudi d’antropologia i d’història comparada sobre el culte a La Moreneta a Puerto Rico, l’Alguer i Guinea Equatorial. Observatori del Patrimoni Etnològic de Catalunya. 2017-2018. Investigador Principal amb Celeste Muñoz.

Les Mare de Déu africanes de Modest Gené a Catalunya i Guinea. Equatorial. Un estudi comparatiu des de l’antropologia i la història. Institut Ramon Muntaner. 2017-2018. Investigador Principal amb Celeste Muñoz.

Pueblos indígenas, medios de comunicación y significados del conflicto en América Latina: un estudio de antropología. Ministerio de Economía y Competitividad [HAR2015-65442-P]. 2016-2019. Membre de l’equip de recerca (IP: Gemma Orobitg).

Peace studies, antropologia i etnohistòria en contexts indígenes i afroamericans. Cap a la creació d’un model teòric i pràctic per a la resolució de conflictes basat en la importància de la perspectiva i la iniciativa locals. Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) [2009RICIP00009]. 2009-2010. Membre de l’equip de recerca (IP: Gemma Orobitg).

El sentit de les imatges en el culte a María Lionza: Un assaig d'antropologia visual. Centre National de la Recherche Scientifique. 2004-2007. IP.